Diversity in Parenting

judi mesman leiden universityThe Diversity in Parenting Lab is part of the Institute of Education and Child Studies of the Faculty of Social Sciences at Leiden University in the Netherlands and is headed by prof. dr. Judi Mesman (CV), and is affiliated with the Programme for Emotion Regulation and Attachment Research in Leiden (PEARL).

Culture and gender represent some of the most fundamental aspects of people’s identities and are crucial factors explaining diversity in the ways that children are raised and how they develop.

The studies conducted in the Diversity in Parenting Lab investigate the influence of culture and gender on family functioning and child development, and examines socialization processes regarding gender and racial stereotypes and bias in children. We study mothers and fathers with their daughters and sons in different cultural groups within and between countries.

The research program of the Diversity in Parenting Lab is based on the principles of attachment theory combined with insights from cognitive theories to explain individual variations in parenting behavior (from sensitive responsiveness to maltreatment) and child outcomes (from competent to psychopathological). Social-cognitive paradigms are employed to understand the early development of social categorization and parenting processes that relate to stereotype development.

News

uni nl

College voor de Universiteit van Nederland

Judi Mesman verzorgt een college voor de Universiteit van Nederland, in een serie van 5 colleges over het thema Ras en Racisme. Het college van Judi gaat over de vraag of kinderen 'kleurenblind' zijn en hoe ze ideeën ontwikkelen over mensen met een andere huidskleur. De opnames zijn op dinsdag 8 november (met publiek, aanmelden nog mogelijk) en de uitzending zal begin 2017 plaatsvinden.

Wie is het special

Wie is het?

136 bezoekers namen deel aan het onderzoek van Judi Mesman en Chantal Amoureus. Zij speelden tijdens de Nacht van Kunst & Kennis een speciale versie van Wie is het? In dat spel moet je door slimme vragen te stellen zo snel mogelijk raden welke persoon iemand in gedachten heeft. Gemiddeld hadden de deelnemers daar vier vragen voor nodig. Opvallend genoeg vroegen mensen niet snel naar de huidskleur van de te raden persoon, terwijl dat in het spel juist wel een strategische vraag was. Het lijkt er dus op dat spelers dit een ongemakkelijk vraag vinden. Dit komt overeen met eerder onderzoek in de Verenigde Staten. Zie hier een samenvatting van de belangrijkste resultaten.